Polecane posty

Polityka prywatności

Czarny napis "polityka prywatności" na białym tle

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga "Bałagany z głowy" znajdujący się na platformie blogowej Blogger pod adresem www.balaganyzglowy.pl 

Właścicielką tego bloga oraz Administratorką danych na blogu jest Agnieszka Heydrych zamieszkała w Grudziądzu (Polska). We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: balaganiara76@gmail.com 

Podczas pierwszej wizyty na Blogu wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. 

Administratorka stosuje odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. 


DEFINICJE  

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć: 
Administratorka [właścicielka bloga] - Agnieszka Heydrych zamieszkała w Grudziądzu (Polska), 
Blog - blog "Bałagany z głowy" dostępny jest na platformie Blogger pod adresem: www.balaganyzglowy.pl, 
Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która dobrowolnie czyta treści i przegląda zawartość Bloga, 
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie. Poza tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny Administratora. 


DANE OSOBOWE  

I. Przetwarzanie danych. 

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratorkę w ramach Bloga wymaga przetwarzania niektórych danych osobowych. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania. 

1) Kontakt e-mailowy. W celu skontaktowania się z Administratorką za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezbędnie jest przekazanie adresu e-mail. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nawiązania i utrzymania kontaktu, na podstawie zgody Użytkownika wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

2) Komentarze. W celu zamieszczenia komentarza na Blogu niezbędne jest podanie adresu e-mail oraz nazwy użytkownika. Ponadto w treści komentarza możesz podać inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe i służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu lub/i wyświetlenia avatara Użytkownika. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Użytkownika wynikająca z dodania komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Blogu, chyba że Użytkownik wcześniej poprosi o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 
Administratorka nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników oraz osób wypowiadających się na Blogu. Administratorka zastrzega sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron. 

3) Ponadto przekazywane przez Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
❖ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
❖tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO,
❖archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów,
❖badania satysfakcji z oferowanych usług.

Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratorkę przez czas realizacji poszczególnych celów oraz: 
przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego,
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Blogiem.

II. Podanie danych przez Użytkownika. 

Podanie przez Użytkownika swoich danych jest w pełni dobrowolne. Administratorka gwarantuje poufność wszelkich danych osobowych udostępnionych mu przez Użytkownika. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na podanie danych może nie mieć dostępu do niektórych funkcji bloga. 

III. Gromadzenie danych. 

1) Dane osobowe gromadzone są z należytą staranności oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób trzecich i nieupoważnionych za pomocą narzędzi, które udostępnia platforma Blogger. 
2) Administratorka nie udostępnia danych, przekazywanych mu przez Użytkowników, jakimkolwiek podmiotom trzecim. 
3) Administratorka nie posiada odpowiednich narzędzi, które pozwoliły jej określić czas przechowywania zgromadzonych danych wyniku ich specyfiki. Nie będą one przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia bloga. 

IV. Uprawnienia Użytkowników. 

RODO przyznaje Użytkownikom następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych: 
prawo dostępu do danych osobowych,
❖prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratorkę.


PLIKI COOKIES 

1) Blog korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych na urządzeniu końcowym Użytkownika. Administratorka wykorzystuje pliki cookies w celu: 
 zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga,
❖dostosowania zawartości strony do preferencji danego Użytkownika,
❖prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Bloga,

2) Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Pliki cookies własne to przede wszystkim niezbędne pliki cookies Bloga, które umożliwiają prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Bloga (służą one m.in. do dopasowania układu strony internetowej do ekranu urządzenia), w związku z czym ich wyłączenie nie jest możliwe (działanie tych plików jest warunkiem korzystania z Bloga).

3) Zgodę można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zmiany ustawień plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania, należy kliknąć w link odpowiadający przeglądarce, z której korzystasz: 
przeglądarka Chrome
 przeglądarka Firefox
przeglądarka Opera
przeglądarka Safari
przeglądarka Microsoft Edge.
 
4) Dokonanie opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione. 
 
5) Administratorka korzysta także z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas spędzany na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies Google dotyczące usługi Google Analytics. 


POZOSTAŁE TECHNOLOGIE  

1) Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na Blogu (Google Analitycs w celach analizy statystyki Bloga). 
2) Na Blogu mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administratorka nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony oraz będzie odpowiadać za dostępność oraz jakość tych stron. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron. 

W momencie, kiedy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych powyżej zasad zostaną udostępnione na Blogu „Bałagany z głowy”. 
Jako administratorka Bloga, powierzam dane Platformie Blogger, 
na której znajduje się ten Blog 

Polityka odnosi się do plików cookies w obrębie Bloga „Bałagany z głowy”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o „ciasteczkach” zajrzyj TUTAJ